Szybka, łatwa samokontrola procesu Kontroli Zarządczej

Pierwsze i jedyne w Polsce narzędzie mobilne  do wdrażania 
przeprowadzania i monitorowania kontroli zarządczej w szkole. Audit24 jest niezbędnym narzędziem dla dyrektorów placówek oświatowych, organów prowadzących, kontrolerów i audytorów,  którzy na mocy „Ustawy o finansach publicznych” są zobowiązani do wprowadzenia i monitorowania systemu Kontroli Zarządczej. Aplikacja Audit24 została stworzona przez zespół specjalistów – praktyków. Podczas prac nad wersją dla placówek oświatowych pracowali certyfikowani autorzy, dyrektorzy szkół oraz pracownicy organów kontrolnych jednostek samorządu terytorialnego.

 

 

Proces

1.

Diagnoza sytuacji (preaudyt z wykorzystaniem Audit24).

2.

Ustalenie przyczyn niefunkcjonowania Kontroli Zarządczej w poszczególnych standardach.

3.

Podjęcie działań naprawczych.

4.

Ocena skutków podjętych działań (postaudyt z wykorzystaniem Audit24).

5.

Złożenie oświadczenia o stanie Kontroli Zarządczej przez dyrektora szkoły.

6.

Audyt zewnętrzny – audytor organu prowadzącego.

Placówki Oświatowej

Przykładowe DEMO

Przykładowe dokumenty

login/hasło

szkola

Strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuj aby kontynuować. więcej informacji

Kliknij tutaj aby sprawdzić szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności.

Zamknij