NASZE DOŚWIADCZENIE 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu kompleksowych usług związanych z kontrolą wewnętrzną oraz szeroko rozumianym bezpieczeństwem zarówno małych jak i dużych przedsiębiorstw. Wyróżnia nas indywidualne podejście do każdego klienta – co procentuje długoletnią współpracą. Stale poszukujemy nowoczesnych rozwiązań takich jak Audit24, łączących rozwój technologii komunikacyjnych z nowymi trendami w zarządzaniu przedsiębiorstwem i najlepszymi praktykami biznesowymi.

 

 

POZNAJ NAS BLIŻEJ  

 

Dowodem profesjonalizmu oraz efektywności w działaniu jest długoletnia współpraca oraz uznanie instytucji takich jak: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, a także Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

 

Posiadamy:

  • Certyfikat akredytacji Regionalnego Ośrodka BHP w zakresie prowadzenia usług szkoleniowo–konsultingowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, wydany przez CIOP-BIP z siedzibą w Warszawie;

  • Certyfikat uznania kompetencji do prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z programami wymaganymi w kryteriach certyfikacji, wydany przez CIOP – BIP z siedzibą w Warszawie;

  • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku;

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuj aby kontynuować. więcej informacji

Kliknij tutaj aby sprawdzić szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności.

Zamknij